GreenBee
Foundation

Floriate gaat voor een groenere toekomst.
Door te investeren in een groene generatie.

Green in Progress

Zo leuk als we het vinden om mooie producten te maken, zo belangrijk vinden we het om kinderen op jonge leeftijd mee te geven hoe natuur werkt en hoe ze met haar om moeten gaan.
Daarom ontwikkelden we GreenBee Kids: een onderwijsprogramma dat basisschoolleerlingen laat zien hoe mooi de natuur is en hoe leuk en belangrijk het is om voor haar te zorgen. 

Green up Kids pilot

GreenBee
Kids

Leerlingen die ons programma volgen leren niet alleen over het nut en de verzorging van planten. Ze krijgen ook een eigen plant om hun kersverse skills op uit te proberen! 
Zo brengen we theorie en praktijk samen en worden scholen een stuk groener, leuker én gezonder.

Want kinderen in een groene klas hebben:

  • Minder gezondheidsklachten
  • Een hogere mate van welzijn
  • Minder stress
  • Betere concentratie (zelfs minder ADHD)
  • Meer zelfbeheersing
  • >20% betere prestaties

 

 

Ons doel

Met GreenBee Kids laten we kinderen met een ander oog naar de natuur kijken. We willen laten zien dat als je goed voor groen zorgt, je daar de vruchten van plukt.
Zo draagt Floriate -met behulp van leerkrachten en sponsors- bij aan een groenere generatie.

 

GreenBee Foundation

Afgelopen jaar hebben we op zes scholen pilots gedaan van GreenBee Kids.

Naar aanleiding van de pilots, wordt momenteel de methode verfijnt en zetten we een educatieprogramma op waarmee we hopen dat een groene klas en zorg voor groen de nieuwe norm wordt voor kinderen.
In het schooljaar 2022 – ’23 is het onderwijspakket (inclusief Globees, planten, werkboek, off- en online lessen en aanvullende content) beschikbaar. 

Deze Green Up doen we uiteraard zonder winstoogmerk: we hebben het initiatief genomen tot de oprichting van de GreenBee Foundation; een onafhankelijke organisatie die zich ten doel stelt dat in 2030 minimaal 51% van de klaslokalen groen is en minstens zoveel kinderen niet alleen weten hoe ze voor groen moeten zorgen, maar ook geleerd hebben hoe leuk dit is!

Heb je vragen over het onderwijsprogramma? Check greenbeefoundation.org of neem contact op!